Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật nhằm giải thích cách thức Xôi Lạc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website Xôi Lạc (sau đây gọi là “Trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật – fostersfunny.co.uk

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, tham gia các hoạt động trên Trang web hoặc liên hệ với chúng tôi.Tên

 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Thông tin thanh toán (nếu có)
 • Các thông tin khác mà bạn tự nguyện cung cấp
 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt
 • Hệ điều hành
 • Thời gian truy cập
 • Các trang web bạn đã truy cập trước và sau khi đến Trang web của chúng tôi
 • Các hoạt động của bạn trên Trang web

Sử dụng thông tin

 • Cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu
 • Quản lý tài khoản của bạn
 • Cải thiện Trang web và các dịch vụ của chúng tôi
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
 • Gửi thông tin cập nhật và thông báo về các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ trong việc cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và chỉ được phép sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích cụ thể đã được chúng tôi phê duyệt.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi luật pháp hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của người dùng khác.

Trong trường hợp Xôi Lạc tham gia vào một giao dịch kinh doanh như sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi nào đối với quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Các biện pháp này bao gồm:

Giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ cần biết thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi đang lưu trữ. Để làm điều này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình trên Trang web hoặc liên hệ với chúng tôi

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mỗi trang web mà bạn truy cập.

Chính sách bảo mật của Xôi Lạc TV được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và sử dụng một cách hợp lý. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn một trải nghiệm an toàn và tin cậy khi sử dụng Trang web của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm: Về Chúng Tôi