Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng là thỏa thuận giữa bạn và Xôi Lạc, điều chỉnh việc sử dụng của bạn đối với xôi lạc và các dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản này.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định trong Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

Điều khoản sử dụng – www.fostersfunny.co.uk

Xôi Lạc có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các điều khoản trong Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  • Sử dụng Trang web cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Xôi Lạc.
  • Sao chép, phân phối, hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào từ Trang web mà không có sự cho phép của Xôi Lạc.
  • Sử dụng Trang web để tải lên, đăng, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa virus hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác.
  • Can thiệp vào hoạt động của Trang web hoặc xâm phạm quyền bảo mật của người dùng khác.

Tất cả các nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video và phần mềm (sau đây gọi là “Nội dung”), là tài sản của Xôi Lạc hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác.

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi là “Nội dung do người dùng cung cấp”) mà bạn tải lên, đăng, hoặc truyền tải thông qua Trang web.

Bằng cách tải lên, đăng, hoặc truyền tải Nội dung do người dùng cung cấp, bạn cấp cho Xôi Lạc quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, hiển thị và thực hiện Nội dung đó trong phạm vi toàn cầu.

Bảo mật và quyền riêng tư

Xôi Lạc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách này.Xôi Lạc cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Xôi Lạc không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiệt hại về mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh, ngay cả khi Xôi Lạc đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư nào.
Bất kỳ khiếu nại nào rằng Nội dung do người dùng cung cấp của bạn đã gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của quốc gia mà Xôi Lạc hoạt động, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và thi hành.

Miễn trừ

Việc Xôi Lạc không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản này sẽ không được coi là sự miễn trừ quyền hoặc điều khoản đó.

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Xôi Lạc. Xôi Lạc có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản này mà không cần sự đồng ý của bạn.

Điều khoản sử dụng của Xôi Lạc TV được thiết kế nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả người dùng. Việc tuân thủ các điều khoản này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà còn giúp tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và tin cậy cho cộng đồng người hâm mộ thể thao.

Tìm hiểu thêm: Chính Sách Bảo Mật